• เชื่อมต่อได้อย่างอิสระ
  • ความสามารถที่หลากหลาย
  • ความร่วมมือและชนะกัน
โซลูชั่น
โซลูชั่นการป้องกันอัคคีภัยในเมือง

สำหรับการแก้ไขปัญหาการช่วยป้องกันอัคคีภัยและเพิ่มอุปกรณ์ดับเพลิงในสถานที่เก่า ๆ เล็ก ๆ แก้ไขปัญหาการวาง การจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัยไฟไหม้ ป้องกันความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นอินเตอร์เน็ตของสิ่งของและสัตว์เลี้ยง

เพราะว่าเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบตกมันของวัว การรับส่งข้อมูลไม่ทันเวลา การใช้ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนและราคาสูง ก็เลยว่าโซลูชั่น IoT สำหรับสัตว์เลี้ยง IoT นี้ขึ้นอยู่กับการสื่อสารแบบไร้สายและอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นที่จอดรถสมาร์ท

ใช้สำหรับการใช้งานที่จอดรถแบบเดิม ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการ แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบครบวงจร แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของที่จอดรถสมาร์ท รวมข้อดีของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ เราได้พัฒนาโซลูชั่นที่จอดรถสมาร์ทpayment platform, big data analysis platform, combined with IoT technology advantages, launch smart parking solutions.

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นฝาปิดท่อระบายนํ้าสมาร์ท

ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ GIS เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไร้สายเป็นต้น เราได้พัฒนาโซลูชั่นฝาปิดท่อระบายนํ้าสมาร์ท เพื่อได้แก้ปัญหาต่างๆเช่นมาตรการควบคุมถอยหลัง ต้นทุนการดำเนินงานสูง ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นต้น

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นร้านอาหารสมาร์ท

โซลูชั่นร้านอาหารสมาร์ทเป็นระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ผสมผสานสูตรดั้งเดิมและการสั่งซื้อแบบไร้สาย ให้บริการระดับมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นไฟถนนสมาร์ท

ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ และ Cloud computing และใช้ APP ในโทรศัพท์มือถือ ตระหนักถึงการควบคุมและการจัดการโคมไฟถนนจากส่วนกลางแบบรีโมต ปรับปรุงระดับการจัดการแสงสว่างสาธารณะ ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาและเพิ่มรายได้เพิ่มเติม

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สมาร์ท

ด้วยใช้เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูงสุดที่มีอยู่ จะได้ข้อมูล PV terminal แบบเรียลไทม์ ตระหนักถึงการตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ การจัดการระยะไกลอัจฉริยะ การประเมินแนวโน้มการใช้พลังงาน ตระหนักถึงการจัดการที่สมเหตุสมผลและการจัดสรรทรัพยากรพลังงานที่ดีที่สุด

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นการแบ่งปันระบบเศรษฐกิจ

ด้วยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆจะได้ตระหนักถึงการทำงานร่วมกันของเทอร์มินัลที่ใช้ร่วมกันและจะได้ควบคุมอย่างแม่นยำ และจะได้สร้างระบบการจัดแบบแสดงภาพ ตระหนักถึงการวิเคราะห์ทางสถิติของรายได้และการดำเนินงาน ให้ใช้งานแอ็พพลิเคชันหลายฉาก

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นการตรวจสอบกล่องไฟ

ด้วยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ ตระหนักถึงโมเดลใหม่ในการจัดการกล่องไฟแบบสมาร์ทและแสดงภาพได้ ปรับปรุงกระบวนการจัดการกล่องไฟ ค้นพบความผิดปกติของกล่องไฟทันเวลา ตระหนักถึงการจัดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว การเปิดกล่องแบบรีโมต ปรับปรุงประสิทธิภาพและระดับของการจัดการผู้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

ดูเดี๋ยวนี้
โซลูชั่นการตรวจสอบฝุ่น

ด้วยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ เพื่อได้เก็บข้อมูลฝุ่นให้เข้าถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ ให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ จะให้หน่วยงานด้านการบริหารมลพิษฝุ่นสามารถป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษได้จริง

ดูเดี๋ยวนี้